Công Ty TNHH máy tính Việt Trung
Máy vi tính»Nguồn(ATX) » Lưu điện SANTAK TG1000