Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Cáp chuyển đổi USB sang COM

:

ĐẦU NỐI THIẾT BỊ, ĐẦU NỐI DÀI THIẾT BỊ, ĐẦU NỐI CÁC CHUẨN KHÁC NHAU - Việt Trung computer phân phối các loại đầu nối thiết bị khác nhau