Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Cáp av, svideo, component

:

Cáp chuyển VGA sang AV, SVideo, Component - Thông tin Cáp chuyển đổi cáp VGA. Chức năng chuyển đổi tín hiệu hình ảnh thiết bị có cổng VGA sang công AV, Sviedeo, Component. Giá cáp chuyển đổi VGA to AV, SVideo, Compo