Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Switch mạng

:

Cung cấp SWITCH MANG của các hãng nối tiếng như SWITCH MẠNG TENDA, GIA SWITCH MANG TP LINK, với các loại SWITCH - SWITCH MANG 4 PORT, SWITCH MANG 16 PORT, BO CHIA MANG 8 CỎNG