Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

camera

:

Hệ thống camera quan sát bao gồm các camera, đầu ghi hình, hệ thống cáp camera và màn hình để quan sát các camera