Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Bộ chuyển đổi USB sang HDMI, VGA, DVI

:

BỘ CHUYỂN USB SANG HDMI, BỘ CHUYỂN USB SANG VGA, BỘ CHUYỂN USB SANG DVI - Thiết bị chuyển đổi usb sang các chuẩn kết nối hdmi, dvi, vga