Close
Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Hướng dẫn cài đặt bộ phát repeater Netis WF2411

<h2><span style="font-size: medium;">Hướng dẫn c&agrave;i đặt bộ ph&aacute;t repeater Netis WF2411</span></h2>
<p><strong>Bước 1: C&aacute;ch v&agrave;o trang quản trị bộ ph&aacute;t netis</strong></p>
<ul>
    <li>Kết nối với bộ ph&aacute;t (Qua d&acirc;y mạng hoặc kết nối wifi)</li>
    <li>Bật tr&igrave;nh duyệt web (Internet explorer hoặc firefox ...) g&otilde; địa chỉ 192.168.1.1</li>
    <li>Sau đ&oacute; sẽ hiện l&ecirc;n bảng điền user v&agrave; password : mặc định user v&agrave; password l&agrave;: admin</li>
    <li>Sau khi g&otilde; user va password xong bạn sẽ v&agrave;o được trang quản trị của bộ ph&aacute;t để tiến h&agrave;nh c&agrave;i đặt</li>
</ul>
<p><img width="600" align="middle" height="330" src="/userfiles/01.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Bước 2: C&agrave;i đặt Repeater</strong></p>
<ul>
    <li>Sau khi v&agrave;o trang quản trị bạn tiếp tục v&agrave;o mục Network, sau đ&oacute; v&agrave;o mục LAN</li>
    <li>Bạn sửa th&ocirc;ng số ở &ocirc; IP Address đi th&agrave;nh 192.168.10.1</li>
    <li>Sau khi sửa xong bạn ấn save</li>
</ul>
<p><img width="600" align="middle" height="367" src="/userfiles/02(1).jpg" alt="" /></p>
<ul>
    <li>Sau khi ấn save bạn chờ khoang 30s để bộ ph&aacute;t khởi động lại</li>
    <li>Tiếp đ&oacute; bạn v&agrave;o địa chỉ 192.168.10.1 (user v&agrave; pass: admin)</li>
    <li>Tiếp đ&oacute; bạn v&agrave;o lại mục Network, v&agrave;o mục WAN</li>
    <li>Bạn chọn chế độ Access Types l&agrave; wireless access (chế độ repeater)</li>
    <li>Sau khi chuyển xong bạn thấy ở &ocirc; SSID c&oacute; n&uacute;t AP Scan, bạn ấn v&agrave;o n&uacute;t đ&oacute; để bộ ph&aacute;t d&ograve; s&oacute;ng wifi</li>
</ul>
<p><img width="600" align="middle" height="366" src="/userfiles/03(1).jpg" alt="" /></p>
<ul>
    <li>Sau khi bạn ấn v&agrave;o n&uacute;t AP Scan sẽ hiện l&ecirc;n bảng hiển thị c&aacute;c  điểm ph&aacute;t wifi, bạn chọn wifi bạn cần repeat, đ&aacute;nh dấu v&agrave;o cột connect  sau đ&oacute; ấn n&uacute;t connect</li>
</ul>
<p><img width="600" align="middle" height="396" src="/userfiles/04.jpg" alt="" /></p>
<p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">* Ch&uacute; &yacute;: Để c&oacute; thể repeater được s&oacute;ng wifi của bộ ph&aacute;t kh&aacute;c bạn phải đặt th&ocirc;ng số mật khẩu tr&ugrave;ng với nguồn ph&aacute;t</span>.</strong></p>
<ul>
    <li>Sau  khi bạn ấn connect xong sẽ trở lại bảng WAN, ở &ocirc; Authentication Type  bạn chọn kiểu mật khẩu tr&ugrave;ng với nguồn ph&aacute;t s&oacute;ng wifi, sau đ&oacute; ở c&aacute;c &ocirc;  Encryption Type v&agrave; Key Mode bạn cũng đặt th&ocirc;ng số tr&ugrave;ng với nguồn ph&aacute;t wifi.</li>
    <li>Sau đ&oacute; điền mật khẩu của nguồn ph&aacute;t v&agrave;o &ocirc; Key rồi ấn Save rồi chờ 30s.</li>
    <li>Vậy bạn đ&atilde; l&agrave;m xong phần c&agrave;i đặt repeater của bộ ph&aacute;t netis, nếu sau khi l&agrave;m c&aacute;c bước tr&ecirc;n vẫn kh&ocirc;ng được bạn kiểm tra lại phần đặt mật khẩu xem đ&atilde; tr&ugrave;ng nhau chưa l&agrave; được.</li>
</ul>
<p><img width="600" align="middle" height="397" src="/userfiles/05(1).jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Bước 3: C&agrave;i đặt m&acirc;t khẩu ri&ecirc;ng cho bộ ph&aacute;t netis</strong></p>
<ul>
    <li>Bạn v&agrave;o v&agrave;o trang quản trị của netis(ở đ&acirc;y l&agrave; 192.168.10.1) v&agrave;o mục wireless, v&agrave;o tiếp mục wireless settings.</li>
    <li>Bạn thấy c&oacute; &ocirc; SSID đ&oacute; l&agrave; t&ecirc;n của bộ ph&aacute;t, bạn c&oacute; thể thay đổi t&ecirc;n bộ ph&aacute;t theo &yacute; bạn.</li>
    <li>Sau đ&oacute; bạn v&agrave;o mục wireless security ở &ocirc; Authentication Type chọn WPA/WPA2-PSK</li>
    <li>Sau đ&oacute; điền password v&agrave;o &ocirc; Key (Từ 8-63 k&yacute; tự) sau đ&oacute; ấn save</li>
</ul>
<p><img width="600" align="middle" height="363" src="/userfiles/06(1).jpg" alt="" /></p>
<p><img width="600" align="middle" height="382" src="/userfiles/07.jpg" alt="" /></p>

Tin khác
Cách cài đặt Webcam cho máy vi tính

Cách cài đặt Webcam cho máy vi tính

Hướng dẫn cài đặt nhanh modem D-link

Hướng dẫn cài đặt nhanh modem D-link Bước 1. Lắp đặt thiết bị (xem hình 1) Lắp đường dây ADSL vào modem. Nếu có dùng chung với máy điện thoại thì lắp điện thoại qua Filter hoặc Splitter. N

Hướng dẫn cách xác định địa chỉ IP trên máy tính

Hướng dẫn cách xác định địa chỉ IP trên máy tính Quản Trị Mạng - Địa chỉ IP (hay địa chỉ giao thức Internet) dùng để nhận dạng máy tính trong mạng và những thiết bị trong một mạng. Khi các máy

Các cách thức tăng tín hiệu sóng wifi

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các thiết bị truyền dẫn tín hiệu ngày càng được thu gọn bớt dây dẫn và truyền dẫn tín hiệu mạng không dây đang là thứ được rất nhiều người qu

Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi 3G TP-LINK MR3220

Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi 3G TP-LINK MR3220 Bước 1: Kết nối wifi máy tính với bộ phát wifi (Nếu không có wifi có thể kết nối dây mạng) Cắm USB 3G của bạn vào cổng USB phía sau bộ phát

Hướng dẫn cài đặt Modem Philips CPWBS154

Bật trình duyệt web gõ địa chỉ 192.168.1.1 rồi ấn enter. Sau đó sẽ hiện lên 1 bảng điền user và password, mặc định của modem là user: admin pasword: admin