Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Thiết bị mạng khác

:

Cung cấp các loại kìm mạng đa chức năng như Kìm mạng AMP, Kìm mạng SUNKIT, bên cạnh đó có Hạt mạng bấm dây, Hạt Mạng RJ45, hạt mạng rj11 và nhiều thiết bị phụ kiện mạng khác, cung cấp giá cả tốt