Công Ty TNHH máy tính Việt Trung

Giá dưới 200.000đ

: Phân loại cáp vga có giá dưới 200.000đ: Cáp VGA CRT, Dây VGA LCD, Cáp VGA Unitek, ...